بیانیه بی طرفی شرکت آرین توف پاسارگاد

هدف اصلی ما در شرکت آرین توف پاسارگاد این است که قابلیت اعتماد برای طرف‌های علاقه‌مند در گواهینامه‌های صادر شده توسط این شرکت ایجاد نماییم. اعتماد مشتریان همواره بزرگترین سرمایه شرکت ما خواهد بود.

شرکت آرین توف پاسارگاد متعهد می شود که:

 • از ارزش‌های اخلاقی واقعی حفاظت نماید؛
 • پایبندی به بی‌طرفی در برابر همه طرف‌های ذینفع و علاقه مند؛
 • رعایت کامل قوانین محرمانگی؛
 • انجام مسئولیت‌های اجتماعی، بدون به خطر انداختن استقلال؛
 • رفتار حرفه‌ای در انجام کلیه فعالیت‌ها و ارائه خدمات در حوزه‌های کاری شرکت؛
 • رفتار عادلانه با کلیه طرف‌های ذینفع و علاقه‌مند؛
 • ایجاد شایستگی و صلاحیت در جهت انجام بهینه فعالیت‌ها و خدمات؛
 • جلوگیری از رفتارهای غیر اخلاقی؛
 • حساس بودن در خصوص رسیدگی به شکایات و انتقادات طرف‌های علاقه‌مند؛
 • عدم انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریتی مشتریان؛
 • عدم صدور گواهینامه به شرکت‌هایی که خود خدمات صدور گواهینامه ارائه می‌نمایند؛
 • حفظ شفافیت در زمینه ارائه فعالیت‌های مربوط به صدور گواهینامه؛
 • اخذ تصمیم صدور گواهینامه توسط کمیته راهبری و همچنین عدم انتقال مسئولیت اتخاذ تصمیم صدور گواهینامه به شخص یا سازمان دیگر؛
 • ارائه دسترسی مناسب به مشتریان در خصوص ممیزی‌ها و وظعیت اعتبار گواهینامه‌های؛

همچنین ما اعلام نماییم که:

 • در زمان تصمیم گیری در خصوص فرآیندها و فعالیت‌های شرکت از جمله تصمیم‌گیری در خصوص صدور گواهینامه به منافع شخصی خود فکر نخواهیم کرد؛
 • از موقعیت و جایگاه خود سوء استفاده ننماییم؛
 • ارائه خدمات مشاوره و یا ارجاع مشتریان به مشاوران سیستم را انجام ندهیم؛
 • از هرگونه فعالیت جهت حفظ و حفاظت از بی‌طرفی دریغ ننماییم و صرفاَ به فعالیت کمیته بی طرفی اتکا ننماییم؛
 • تامین منابع مالی شرکت صرفاَ وابسته به فعالیت های صدور گواهینامه می‌باشد؛
 • عدم انجام فعالیت‌های صدور گواهینامه در صورتی که روابط موجود تهدیدی برای بی‌طرفی باشد؛
 • به جای تصمیم‌گیری بر اساس شواهد ممیزی به شخص دیگری اعتماد نخواهیم کرد؛
 • از سیاست‌های ارعاب برای کارکنان و تأمین کنندگان خود را استفاده ننماییم؛

خدمات شرکت آرین توف پاسارگاد

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آرین توف پاسارگاد می باشد. ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱